Snabbspår för nya svenskars företagande

grupp_etniciteter_shutterstock_343079729-varmare-ton_mindreCoompanion Roslagen & Norrort har beviljats projektstöd av Tillväxtverket för att utveckla en Etableringskurs för företagare.

Fler möjligheter till företagande behöver erbjudas de individer som ingår i Arbetsförmedlingarnas etableringsuppdrag, då de befintliga resurserna och systemen inte är tillräckliga. Projektets syfte är att utveckla en Etableringskurs med företagarinriktning på lätt svenska som innehåller både teoretiska och praktiska moment. Med en utarbetad kursplan, kursinnehåll, modell för praktisk idétestning, kontaktlistor på experter, mentorer, nätverk och föreläsare ska det vara möjligt för folkhögskolorna att enkelt kunna erbjuda en företagarinriktning på sina etableringskurser, så att fler snabbspår för nyanlända företagare skapas.

Coompanion Roslagen kommer under sex månader tillsammans med två folkhögskolor utarbeta kursplan och kursinnehåll samt informationsmaterial som sedan kvalitetssäkras (ur hållbarhetssynpunkt, jämställdhet, tillgänglighet och mångfaldshänseende) av styrgrupp och referensgrupp. Detta material kommer sedan att spridas till folkhögskolor, Arbetsförmedlingar och ut i olika nätverk.

Genom ”Etableringskurs för företagare” ska nyanlända företagare snabbare, tryggare och på ett mer hållbart sätt kunna implementera sina företagarkunskaper i en svensk kontext.

 

tillvfinansieringrgbbla