Filmer

Här samlar vi filmer om olika former av kooperativt och idéburet företagande.

Kooperativt och idéburet företagande

Vi är Coompanion
Coompanion Sveriges VD Kristina Herngren beskriver vad Coompanion gör och varför vi tycker kooperativt och idéburet företagande är det bästa.

 

Dubbelt så kul – hälften så svårt. Starta företag tillsammans!

Filmen beskriver vad tillsammansföretagande är. Tillsammansföretagandet ökar mycket just nu. Det beror på att många har insett att det är både ett framgångsrikt och hållbart sätt att driva sin verksamhet på. T ex företagarna bakom Sentient, Le Mat och Geektown.

 

 

Vinster i välfärden

När vi återinvesterar vinsten investerar vi i vår framtid
Coompanion visar på flera exempel där kooperativa företag bedriver välfungerande och lönsamma välfärdsföretag. Företagen drivs som ekonomiska föreningar och återinvesterar sina vinster i verksamheten.

 

Om socialt företagande

En världsbra idé!
Vilken nytta gör arbetsintegrerande sociala företag egentligen? Se och lyssna på en mängd olika synpunkter och erfarenheter från sociala företagare, rådgivare och myndigheter i en film producerad av projektet SPRING. Projektet finansieras med medel från Europeiska socialfonden i Sverige och syftar bland annat till att skapa nya arbetstillfällen i sociala företag.

Läs mer om SPRING-projektet

 

Vad är arbetsintegrerande sociala företag?
Filmen beskriver vad som är speciellt för arbetsintegrerande sociala företag och på vilket sätt den här typen av företagande skiljer sig från andra företag på arbetsmarknaden. Det handlar om dubbla affärsidéer, dels att tillhandahålla en vara eller tjänst, dels att erbjuda platser för rehabilitering, arbetsträning med mera till  personer som tidigare har stått långt från arbetsmarknaden.

 

Startprocessen för arbetsintegrerande sociala företag
Filmen beskriver hur LeMat startade i Åkersberga. Le Mat är ett Bed&Breakfast-koncept som ursprungligen kommer från Italien. Företagsformen är ekonomisk förening och syftet är att driva ett trivsamt och enkelt hotell, samtidigt som man skapar arbete åt medlemmarna samt erbjuder rehabiliteringsplatser.

 

Ledarskap i arbetsintergrerande sociala företag
Filmen handlar om hur man arbetar med ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag och hur man blir en bra ledare i den här typen av företag. Det handlar bland annat om grupprocesser, tillit till medarbetarnas förmåga, trygghet och tålamod. 

 

Affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag
Arbetsintegrerande sociala företag har dubbla affärsidéer, dels att sälja rehabiliteringsplatser till kommuner och landsting, dels att tillhandahålla varor och tjänster till privatpersoner och företag. Det blir viktigt att tänka på att utveckla affärsidéerna för att hitta sin plats på marknaden. Filmen beskriver hur några arbetsintegrerande sociala företag  i Dalarna har arbetat med affärsutveckling. 

 

Om kooperativt företagande

There is an alternative

En inspirerande film om vad kooperativt företagande är.